รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 50.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1514 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, green colour issue perf. 13 1/2, Fuang, Salung, Baht, Half Tamlung & Tamlung unused without gum complete set of 5, scarce. F (5)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 รุ่นสีเขียวและปรุฟัน 13 1/2 ชนิดราคา เฟื้อง สลึง บาท กึ่งตำลึง & ตำลึง ยังไม่ใช้ครบชุด 5ดวง หายาก F (5)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, olive colour issue perf. 11 1/2, Fuang value, Two Salung value (overprinted “Wen Pas Sa Du 112 & Tamlung, total 3 used values, some minor fault. F (3)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 รุ่นสีเขียวมะกอกและปรุฟัน 11 1/2 ชนิดราคา เฟื้อง สองสลึง (พิมพ์ทับ “เวรพัสดุ 112 ”)& ตำลึง ทุกดวงเป็น บางดวงชำรุดเล็กน้อย F (3)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 800  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax”, 1898, Two receipt of paddy field tax, official tied together, issued at Krung Kao, bearing agriculture tax first issue, Fuangx1 with handstamp R.S.115 in blue oval (fine condition) & second issue, 16 attsx3, one value large portion missing another two values damage but all details are still intact, cancelled by unknown red square handstamp, similar to the seal of Royal house hold, total tax 3 Salung 1 Fuang (56 atts). The only few known for agriculture tax second issue used on a receipt, also the only known first issue overprinted R.S.115, receipt with some usual filling faults & rough edges, size 22.5cm. x 29.5cm., combinations usage are excessively rare. (1pc)
“อากรค่านา” 2441 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านา 2ใบติดกันโดยทางการ ออกที่กรุงเก่า ติดอากรค่านาชุดแรก เฟื้องx1 ซึ่งประทับ ร.ศ.115 (วงรีรูปไข่ สีน้ำเงิน&อากรสภาพดี) และชุดสอง 16อัฐx3 อากรดวงหนึ่งถูกดึงขาดและอีกสองดวงชำรุด แต่ยังคงรายละเอียดได้ดี ประทับตราซึ่งยังไม่เคยพบ เป็นตราสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง ดูคล้ายกับตราของเจ้านายชั้นสูงในราชสำนัก รวมค่าอากร 3สลึง 1เฟื้อง (56 อัฐ) เป็นใบเสร็จรับเงินค่านาเพียงไม่กี่ใบเท่าที่พบ ซึ่งติดอากรค่านาชุดสอง และติดทั้งอากรค่านาชุดหนึ่งและชุดสองในใบเดียวกัน รวมทั้งอากรค่านาประทับ ร.ศ.115 ยังไม่เคยปรากฎพบมาก่อน ใบเสร็จรับเงินขนาด 22.5 ซม.x 29.5ซม. ชำรุดบางส่วนและขอบหยาบ หายากมากๆ (1pc)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 54000

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
Doceument; “Agriculture Tax - First Issue”, 1883, Early receipt of paddy field tax, issue at Krung Kao, bearing Salung x2 & Half Tamlung x3, making up 6.50 Baht, receipt with some faults, receipt size 29cm. x 20cm., receipt bearing Half Tamlung is extremely rare. (1pc)
เอกสาร; “อากรค่านาชุดแรก” 2426 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านาในยุคแรก ออกที่กรุงเก่า ติดอากรค่านาชุดแรก สลึงx2และ กึ่งตำลึงx3 รวมเป็น 6.50 บาท ใบเสร็จรับเงินขนาด 29 ซม.x 20ซม. ชำรุดบางส่วน ใบเสร็จรับเงินติดอากรค่านาราคากึ่งตำลึง หายากมากๆ (1pc)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 30  Download Blank POST-BID
“General Revenue Stamp-First Issue”,1883 1seox1, 1seekx1, 1fuangx1, 1salungx1, 1ticalx1 (complete set), bearing on piece of Postal Organization Of The Kingdom Of Siam, revenue stamp some faults, additional 1ticalx1 unused without gum. (6)
2426 “อากรแสตมป์-ชุดแรก” 1เสี้ยวx1 1ซีกx1 1เฟื้องx1 1สลึงx1 1บาทx1 (ครบชุด) ติดบนกระดาษซึ่งตัดออกมาจากหนังสือ Postal Organization Of The Kingdom Of Siam ดวงอากรชำรุดเล็กน้อยพร้อมราคา1บาทx1 ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว (6)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 80  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fifth Issue”, 1946, 25 Satang x 10, scarce error “double perforation” vertically in the center of block of 4 & “paper folded” in block of 6 (4+2), two types of error used on same piece is scarce. F (1pc)
“อากรแสตมป์ – ชุดห้า” 2489, อากรแสตมป์ตลกใช้บนชิ้นส่วนของเอกสาร 25 สตางค์x10 ตลก “ปรุฟันซ้ำ”แนวตั้งตรงกลางบล็อก 4 & “กระดาษพับ” ในบล็อก 6 (4+2), ตลก 2 แบบบนเอกสารชิ้นเดียวกันหายาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 7    meaning meaning Starting: THB 4500   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fifth Issue”, 1946, 5 Baht (horizontal pair) & 20 Baht (horizontal pair) both used on piece, the 20 Baht being error “imperforated” on right margin, scarce. F (1pc)
“อากรแสตมป์ – ชุดห้า” 2489, อากรแสตมป์ตลกใช้บนชิ้นส่วนของเอกสาร 5 บาท (คู่แนวนอน) & 20 บาท (คู่แนวนอน) ราคา 20 บาท ตลก “ไม่ปรุฟัน” ที่ขอบด้านขวา ตลก 20 บาทซึ่งเป็นราคาหน้าดวงสูงสุดของชุดหายาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 8    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fourth Issue” printed by Survey Department, 1943, imprint block of 20 of 1 Baht & 5 Baht both from the bottom with full margins showing the pritner’s imprints, lower right corner with control mark alphabet “ค” on 1 Baht, “ง” on 5 Baht, unmounted mint, very fine condition, without gum as issued. Imprint block are rare. (VF 40)
“อากรแสตมป์ – ชุดสี่” พิมพ์โดยกรมแผนที่ 2486 บล็อก 20 ของสองแถวล่าง ติดชื่อบริษัทผู้พิมพ์ ของราคา 1 บาท & 5 บาท เครื่องควบคุมการพิมพ์อักษร “ค” ในราคา 1 บาท อักษร “ง” ในราคา 5 บาท สภาพดีมาก ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาวมาตั้งแต่ออกจำหน่าย บล็อกบริษัทผู้พิมพ์หายาก (VF 40)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 60  Download Blank POST-BID
“General Revenue - Provisional Issue”, 1933, King Rama 7 postage stamp overprinted to be revenue stamp, 1 Baht & 10 Baht used, 10b. top corners rounded, scarce. F (2)
“อากรแสตมป์ชุดชั่วคราว” 2476 แสตมป์รัชกาลที่ 7พิมพ์ทับใช้เป็นอากรแสตมป์ ราคา 1 บาท & 10 บาท ใช้แล้ว ดวง 10บาท มุมบนทั้งสองมนเล็กน้อย หายาก F (2)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 10    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“General Revenue-Fifth Issue”, 1946, Mint of 10st.x12 (2 blocks of 4&2 vertical pairs), scarce error “imperforation” on top margin, few stain&some minor faults, scare. F (12)
“อากรแสตมป์-ชุดห้า” 2489, อากรแสตมป์ยังไม่ใช้ 10สต.x12 (บล็อก4x2&คู่แนวตั้งx2) ตลก “ไม่ปรุฟัน” ที่ขอบด้านบน มีจุดเหลือง&ชำรุดเล็กน้อย หายาก F (12)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 11    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 25 st.on 16 a., two strip of 5’s, one strip with variety “๒” dropped (position C7 & C10), unmounted mint,original gum but tropicalized as usual, very scare. F (10)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 25 สตางค์แก้ราคาบน 8 อัฐ (ไม่มีกาว) 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐและ 25 สตางค์แก้ราคาบน 16 อัฐ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ เลข “๒” ต่ำ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (10)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 25st.on 10a.(used), horizontal strip of 6, on first stamp from left is double killer bar, other stamps is single killer bar, scarce. F (6)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐ (ใช้แล้ว) แถวแนวนอน 6 ดวง แสตมป์ดวงแรกซ้ายมือเป็นเส้นคู่ขีดฆ่าราคาเดิม ส่วนแสตมป์ดวงอื่นๆ เป็นเส้นเดียวขีดฆ่าราคาเดิม หายาก F (6)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, a horizontal pair of 5st.on 4a.x2, error is “double perforation” on right long green stamp, scarce. F (2)
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, a horizontal pair of 5st.on 4a.x2, error is “double perforation” on right long green stamp, scarce. F (2)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 14    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, error 25st.on 10a.x2 “double surcharge” in horizontal pair, scarce. F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ฤชากรตลก 25 สตางค์บน 10 อัฐ .ใช้แล้วเป็นดวงคู่แนวนอน “พิมพ์แก้ราคาซ้ำ” หายาก F (2)

Auction Result for LOT NO:14:   WITHDRAWN

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, surcharged “25 Satang” series, 1 exhibit page in details study of “๒” dropped on various positions, 25st.on 8a.x6, 25st.on 10a.x6, & 25st.on 16a.x6, each value in used pair, scarce. F (18)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ชุดแก้ราคา “25 สตางค์”บนแผ่นประกวด 1 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียดของเลข “๒” ต่ำในตำแหน่งที่แตกต่างกัน 25 สตางค์บน 8 อัฐx6 25 สตางค์บน 10 อัฐx6 25 สตางค์บน 16 อัฐx6 แต่ละราคาเป็นดวงคู่ใช้แล้ว หายาก F (18)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, surcharged “Satang” series, 2 exhibit pages in details study, single killer short bar, 1st.on 1a.x4 (different space between “๑” & “ส”), 1st.on 2a.x4 (different space between “๑” & “ส”), 5st.on 2a.x2, 5st.on 4a.x2, 10st.on 4a.x2, 10st.on 8a.x4 (different space between “๑” & “ส”), 25st.on 8a.x2, 25st.on 10a.x2, & 25st.on 16a.x2, single killer long bar, 10st.on 4a.x2, 10st.on 8a.x2, 25st.on 8a.x2, 25st.on 10a.x2, & 25st.on 16a.x2, each value in used pair, scare. F (34)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ชุดแก้ราคา “สตางค์”บนแผ่นประกวด 2 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียดของการแก้ราคาที่แตกต่างหลายแบบ ชุดเส้นเดียวสั้นขีดฆ่าราคาเดิม 1 สตางค์บน 1 อัฐx4 (“๑” & “ส” มีความห่างแตกต่างกัน) 1 สตางค์บน 2 อัฐx4 (“๑” & “ส” มีความห่างแตกต่างกัน) 5 สตางค์บน 2 อัฐx2 5 สตางค์บน 4 อัฐx2 10 สตางค์บน 4 อัฐx2 10 สตางค์บน 8 อัฐx4 (“๑” & “ส” มีความห่างแตกต่างกัน) 25 สตางค์บน 8 อัฐx2 25 สตางค์บน 10 อัฐx2 25 สตางค์บน 16 อัฐx2 ชุดเส้นเดียวยาวขีดฆ่าราคาเดิม 10 สตางค์บน 4 อัฐx2 10 สตางค์บน 8 อัฐx2 25 สตางค์บน 8 อัฐx2 25 สตางค์บน 10 อัฐx2 25 สตางค์บน 16 อัฐx2 แต่ละราคาเป็นดวงคู่ใช้แล้ว หายาก F (34)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 17    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, variety of killer bar series, double killer bar, 5st.on 2a.x2, 5st.on 4a.x2, 10st.on 4a.x2, 25st.on 8a.x2 & 25st.on 10a.x2, triple killer bar, 1b.on 20b.(bi-colour)x2, each value in used pair, scarce. F (12)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, เส้นคู่ขีดฆ่าราคาเดิม 5 สตางค์บน 2 อัฐx2 5 สตางค์บน 4 อัฐx2 10 สตางค์บน 4 อัฐx2 25 สตางค์บน 8 อัฐx2 25 สตางค์บน 10 อัฐx2 สามเส้นขีดฆ่าราคาเดิม 1 บาทบน 20 บาท (สองสี)x2 แต่ละราคาเป็นดวงคู่ใช้แล้ว หายาก F (12)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 18    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Public Welfare1944, 14 full sheets (100 per sheet), Thai numeral value, 2st.x2 (different colour), 3st.x2 (different colour), 4st.x2 (different colour), 5st.x2 (different colour), 10st.x2 (different colour), 20st.x1. Arabic numeral value, 2st.x1, 5st.x1, 10st.x1, unmounted mint, without gum as issued,some stains in places but overallare very fine, inspection recommended, full sheets are scarce. (1,400)
2487 แสตมป์ ส.ป.ส. เต็มแผ่น14 แผ่น (แผ่นละ 100 ดวง) เลขราคาภาษาไทย 2สต.x2 (สีต่างกัน) 3สต.x2 (สีต่างกัน) 4สต.x2 (สีต่างกัน) 5สต.x2 (สีต่างกัน) 10สต.x2 (สีต่างกัน) 20สต.x1 เลขราคาอารบิก 2สต.x1 5สต.x1 10สต.x1ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาวตั้งแต่ออกจำหน่าย สภาพมีสนิมบางส่วนแต่โดยรวมสวยมาก กรุณาตรวจสอบ เต็มแผ่นหายาก (1,400)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 19    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1915-1975, 9 exhibit pages in details study of second issue, type 1-8 (no type 3), all in horizontal pairs, key values missing but very nice for the study. F (9 pages)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2458-2518, บนแผ่นประกวด 9 แผ่น ศึกษารุ่นต่างๆ ที่แตกต่างกันหลายแบบของชุดที่ 2 ตั้งแต่แบบที่ 1-8 (ไม่มีแบบที่ 3) อากรทั้งหมดเป็นดวงคู่แนวนอน อากรตัวสำคัญไม่มีแต่เหมาะมากสำหรับการศึกษาเพื่อเริ่มต้นสะสม F (9 pages)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 20    meaning meaning Starting: THB 1500   Approx: € 30  Download Blank POST-BID
1877-1909 Lot of 19 mixtures of revenues, including mint of agriculture tax (first issue), Fuang value (perf. 13 1/2)& Two Salung value (perf. 13 1/2), interesting lot, mixed condition, inspection recommended. (19)
2420-2452 กลุ่มอากรแสตมป์หลากหลายชนิด ที่น่าสนใจคืออากรค่านาชุดแรกยังไม่ใช้ราคา เฟื้อง (ปรุฟัน 13 1/2)& สองสลึง (ปรุฟัน 13 1/2) เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (19)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 21    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1948 Documentary Benefit, UNAC, full sheet of 50, error on the fifth vertical row all partially imperforated , scarce. F (50)
2491 แสตมป์การกุศล UNAC เต็มแผ่น50 ดวง ตลกไม่ปรุฟันแสตมป์บางส่วนในแถวแนวตั้งที่5 หายาก F (50)

Auction Result for LOT NO:21:   unsold

more details

LOT NO: 22    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1970-2007 Collection of “Excise Department Issued Taxed Revenues” in 3 albums, Liquor Tax Stamps, mostly in well written exhibition pages including tax stamps for distilled liquor, special liquor, foreign liquor, snuff bottle, special blend liquor, mixed liquor, steeped liquor, white liquor, various of soft drink tax stamps, tobacco tax stamps, match tax stamps, approximately 500 pcs., mixed condition, inspection recommended. F-VF (3 albums)
2513-2550 อัลบั้มสะสม 3 เล่ม ของอากรแสตมป์เขียนรายละเอียดในกระดาษ ประกอบด้วย อากรแสตมป์สุราหลากหลายชนิด สุรากลั่น สุราพิเศษ สุราต่างประเทศ สุราปรุงพิเศษ สุราผสม สุราแช่ สุราขาว ยานัดต์รวมทั้งอากรเครื่องดื่มหลากหลายชนิด อากรยาสูบ อากรไม้ขีดไฟ ประมาณ 500 ชิ้น สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ F-VF (3 albums)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 43000

more details

LOT NO: 23    meaning meaning Starting: THB 2500   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1975’s Musician revenue value 20 Baht Harrison Printing in complete full sheet of 100, fine unmounted mint (100)
2520 อากรแสตมป์ดีดพิณ ราคา 20 บาท พิมพ์แฮร์ริสัน แบบเต็มแผ่น 100 ดวง เพลท 1A พร้อมขอบสมบูรณ์ สภาพดี น่าสนใจ (100)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 60  Download Blank POST-BID
Alien registration books 1957, one book bearing alien registration revenue, 200b.x 18 (Bradbury Wilkinson printing) & various documentary tax, another book bearing alien registration revenue, 200b.x 15 (Bradbury Wilkinson printing), 200b.x 3 (De la Rue printing) & various documentary tax, mixed condition, inspection recommended, scarce. (2 books)
2500 สมุดประจำตัวคนต่างด้าว 2 เล่ม เล่มหนึ่งติดอากรต่างด้าว 200บ.x 18 (พิมพ์ที่แบรดบรูรี วิลคินสัน)& แสตมป์การกุศลหลากหลายราคา อีกเล่มหนึ่งติดอากรต่างด้าว 200บ.x 15 (พิมพ์ที่แบรดบรูรี วิลคินสัน)& 200บ.x 3 (พิมพ์ที่โธมัส เดอลารู)& แสตมป์การกุศลหลากหลายราคา สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ หายาก (2 books)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 4500   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
Document - Building Rental; 1944 bearing 9 general revenues total fee 80 Satang, including general revenue (fourth issue) 10st.(strip of 4) scarce error “imperforated”, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
Document - Building Rental; 1944 bearing 9 general revenues total fee 80 Satang, including general revenue (fourth issue) 10st.(strip of 4) scarce error “imperforated”, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 4400   Approx: € 88  Download Blank POST-BID
Document - Deed reissued; 1948 bearing 5 revenues total fee 5.35 Baht, including general revenue (fifth issue) 5st.x2 scarce error “double perforation” vertically on both, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ใบแทนโฉนดที่ดิน; 2491 เอกสารที่ดินติดอากรแสตมป์จำนวน 5 ดวง รวมค่าอากร 5.35 บาท ดวงราคา 5สตางค์x2 (ชุดห้า) ตลก “ปรุฟันซ้ำ” ตามแนวตั้งทั้งสองดวง เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร อากรแสตมป์ตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 160  Download Blank POST-BID
Document - Hiring; “Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue”, 1944, issued only to use within the occupied area, receipt document dated 30 January 1944, bearing 5st.(block of 6), document size 20cm. x 33cm. Used large block on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - รับจ้าง “สหรัถไทยเดิม” 2487, ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงินลงวันที่ 30 ม.ค.2487 ติดอากรสหรัถไทยเดิมราคา 5 สต. (บล็อก 6) อากรชุดนี้ใช้ในสหรัถไทยเดิมเท่านั้น เอกสารขนาด 20 ซม.x 33 ซม. บล็อกใหญ่ใช้บนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1892 bearing first general revenue stamp, 6b.on 1b., scarce error “๖” Thai numeral “omitted”, revenue slightly damaged, document with several spilts at folding and repaired by hinged but all detail still visible, size 16.5cm.x23cm, error used on a document is very scarce. (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2435 เอกสารที่ดินติดอากรแสตมป์ชุดแรกแก้ราคา 6 บาทบน 1บาท ตลกแก้ราคาเลข“๖ ไม่ได้พิมพ์” ดวงอากรชำรุดเล็กน้อย เอกสารแยกออกจากกันตามรอยพับและถูกยึดติดด้วยฮินท์แต่ยังคงรายละเอียดต่างๆ ได้ดี เอกสารขนาด 16.5 ซม.x 23ซม. อากรแสตมป์ตลกติดบนเอกสารหายากมาก (1pc)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 60  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1900 Old document for trade land deed in Bangkok, due to the owner is a British subject so he have to inform British Consulate in Siam for acknowledge. Document bearing 5 Shillings x1(Queen Victoria) Consular Service revenue stamp, cancelled by British Consulate General Siam. Document size 19.5cm. x 37.5cm. Appropriate for study of early development to used revenue stamp in Siam, some faults, very scarce. (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2443 เอกสารซื้อขายที่ดินในกรุงเทพ เนื่องจากเจ้าของที่ดินเป็นคนในบังคับอังกฤษ จึงต้องแจ้งให้สถานทูตอังกฤษรับทราบ เอกสารติดอากรแสตมป์อังกฤษ 5 ชิลลิ่ง 1 ดวง (ภาพสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย) ประทับตรา British Consulate General Siam เอกสารขนาด 19.5 ซม.x 37.5ซม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาพัฒนาการของการใช้อากรแสตมป์ในสยาม เอกสารชำรุดบางส่วน หายากมาก (1pc)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 3700

more details

LOT NO: 30    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1910-1931, Lot of 11 documents, bearing various long green, including rare long green, 80 Baht (bi-colour)x1, 40 Baht (mono-colour)x1, 10 Baht (bi-colour)x1, 10 Baht (mono-colour) strip of 3, long green high values used on documents are very scarce, interesting lot, mixed condition, inspection recommended. (11pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2453-2474 กลุ่มเอกสารที่ดินจำนวน 11 ใบ ติดฤชากรหลากหลายราคา รวมทั้งดวงหายาก 80 บาท (สองสี)x1 40 บาท (สีเดียว)x1 10 บาท (สองสี)x1 10 บาท (สีเดียว)แถวสามดวง ฤชากรราคาสูงติดบนเอกสารหายากมาก เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (11pc)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 60  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1911-1958, Lot of 10 documents, bearing various revenue stamps, almost long green, including rare long green, 20 Baht (mono-colour)x1, long green high values used on a document is very scarce, interesting lot, mixed condition, inspection recommended. (10pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2454-2501 กลุ่มเอกสารที่ดินจำนวน 10 ใบ ติดอากรแสตมป์หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นฤชากรรวมทั้งดวงหายาก 20 บาท (สีเดียว)x1 ฤชากรราคาสูงติดบนเอกสารหายากมาก เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (10pc)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1912 bearing 9 long green revenues total fee 1.74 Baht, including long green 1st.on 1a., scarce variety “Ka Ran” vertical in word “สตางค์”, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., variety used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2455 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 5 ดวง รวมค่าอากร 1.74 บาท ดวงราคา 1 สตางค์บน 1 อัฐตลก “ การันต์” อยู่ในแนวตั้งในคำว่า “สตางค์” เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1913-1954, Lot of 20 documents, bearing various revenue stamps, almost long green, including rare court fee stamp (Erawan), 80 Baht (second issue, Waterlow printing)x14, interesting lot, mixed condition, inspection recommended. (20pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2456-2497 กลุ่มเอกสารที่ดินจำนวน 20 ใบ ติดอากรแสตมป์หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นฤชากรรวมทั้งดวงหายากฤชากรรุ่นช้างสามเศียร (พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์) 80 บาทx14 เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (20pc)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1916 bearing 5 court fee total fee 8.11 Baht, including long green 5st.on 4a. (a horizontal pair), scarce error “double perforation” vertically in the center of the pair, paper of upper left corner is missing but does not affect the major details, document size 20.5cm. x 30cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2459 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 5 ดวง รวมค่าอากร 8.11 บาท ดวงคู่แนวนอนราคา 5 สต.บน 4 อัฐ ตลก “ปรุฟันซ้ำ”แนวตั้งตรงกลางระหว่างดวงแสตมป์ เอกสารขนาด 20.5 ซม.x 30 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร อากรแสตมป์ตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 35    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1921 bearing 15 court fee stamps, total fee 173 Baht, including rare long green, 80 Baht (bi-colour) in a horizontal pair, document with some usual filling faults, document size 21.5cm. x 31.5cm., long green highest values used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน 2464, เอกสารที่ดินติดฤชากร 15 ดวง รวมค่าอากร 173 บาท รวมทั้งดวงหายาก 80 บาท (สองสี) หนึ่งคู่แนวนอน เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. เอกสารชำรุดบางส่วนตามปกติ ฤชากรราคาสูงติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 36    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 60  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1928 bearing 5 revenues total fee 1.37 Baht, including long green 10st.on 4a., scarce error “Karan omitted”, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2471 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 5 ดวง รวมค่าอากร 1.37 บาท ดวงราคา 10 สตางค์บน 4 อัฐตลก “ การันต์ไม่มี” เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 37    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1928 bearing 5 revenues total fee 1.37 Baht, including long green 1st.on 1a., scarce alphabet variety “ฅ” instead of “ต” in word “สตางค์”, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., variety used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2471 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 5 ดวง รวมค่าอากร 1.37 บาท ดวงราคา 1 สตางค์บน 1 อัฐตลก ตัวอักษร “ ต” พิมพ์ผิดเป็น “ฅ” ในคำว่า “สตางค์” เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 38    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 160  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1939 bearing various revenue stamps, total fee 18.62 Baht, including rare revenue stamp, King Rama 6 postage stamp overprinted to be revenue stamp, 1 Bahtx3 (horizontal strip of 3), document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน 2482, เอกสารที่ดินติดอากรแสตมป์หลากหลายชนิด รวมค่าอากร 18.62 บาท รวมทั้งดวงหายากแสตมป์รัชกาลที่ 6 พิมพ์ทับใช้เป็นอากรแสตมป์ชั่วคราว ราคา 1 บาทx3 เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร หายาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:38:   unsold

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document - Land Deed; 1953 bearing half sheetx50 & full sheetx100 of general revenue provisional issue, issue 1948 (first printing), total fee 15 Baht, document with some usual filling faults, document size 21.5cm. x 34.5cm., nice used, scarce. F (1pc)
เอกสาร - ที่ดิน; 2496 เอกสารซื้อขายที่ดินติดอากรแสตมป์ครึ่งแผ่นx50และเต็มแผ่นx100 ของอากรแสตมป์ชุดชั่วคราว รุ่น พ.ศ.2491(พิมพ์ครั้งแรก) รวมค่าอากร 15 บาท เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 34.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ หายาก F (1แผ่น)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 3200   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Document - Land Pawn; 1915 bearing 3 revenues total fee 5.25 Baht, including long green 25st.on 16a., scarce error “double surcharge”, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - จำนำที่ดิน; 2458 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 3 ดวง รวมค่าอากร 5.25 บาท ดวงราคา 25 สตางค์บน 16 อัฐตลก “ พิมพ์แก้ราคาซ้ำ” เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 41    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 70  Download Blank POST-BID
Document - Proxy; 1913 bearing 3 long green revenues total fee 12 Satang, including long green 10st.on 8a., scarce error “double surcharge”& space between “Satang” & “killer bar” is 6mm., document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ใบมอบฉันทะ; 2456 เอกสารที่ดินติดฤชากรจำนวน 3 ดวง รวมค่าอากร 12 สตางค์ ดวงราคา 10 สตางค์บน 8 อัฐตลก “ พิมพ์แก้ราคาซ้ำ” & คำว่า “สตางค์” กับ “เส้นขีดฆ่าราคาเดิม” มีความห่าง 6 มม. เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
Document - Proxy; 1913, bearing 40 long green, mono-colour, 80 Bahtx1, 40 Bahtx1, 20 Bahtx1, 1 Bahtx29, 25 st.(a pair), 10st.x1, 1st.(a pair), bi-colour, 1 Bahtx3, total fee 172.62 Baht, document with some usual filling faults, document size 21.5cm. x 31.5cm., long green high values used on a document is very scarce. F (1pc)
“อากรศาล - ฤชากร” 2456, เอกสารมอบฉันทะติดฤชากร 40 ดวง สีเดียวราคา 80 บาทx1 40 บาทx1 20 บาทx1 1 บาทx29 25สต.(หนึ่งคู่) 10สต.x1 1สต.(หนึ่งคู่) สองสี 1 บาทx3 รวมค่าอากร 172.62 บาท เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. เอกสารชำรุดบางส่วนตามปกติ ฤชากรราคาสูงหลายดวงติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 240  Download Blank POST-BID
Document - Proxy; 1922 bearing single long green revenue, 25st.on 16a., scarce error “double perforation” vertically in the center, paper of upper left corner is missing but does not affect the major details, document size 20.5cm. x 30cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - มอบฉันทะ; 2465 เอกสารมอบฉันทะติดฤชากรดวงเดียว ราคา 25 สตางค์บน 16 อัฐตลก “ปรุฟันซ้ำ”แนวตั้งตรงกลางดวง เอกสารขนาด 20.5 ซม.x 30 ซม. มุมบนซ้ายขาดหายไปแต่ไม่ถูกดวงอากร ฤชากรตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document - Proxy; 1938 bearing general revenue - provisional issue, King Rama 7 postage stamp overprinted to be revenue stamp, 1 Bahtx5, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 31.5cm., scarce. F (1pc)
เอกสาร - มอบฉันทะ; 2481 เอกสารมอบฉันทะติดแสตมป์รัชกาลที่ 7 พิมพ์ทับใช้เป็นอากรแสตมป์ชั่วคราว ราคา 1 บาทx5 เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 31.5 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร หายาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 45    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Document - Reciept; “Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue”, 1944, issued only to use within the occupied area, receipt document dated 7 August 1944, bearing 10st.(block of 6), document size 12cm. x 17.5cm. Used large block on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - ใบเสร็จรับเงิน “สหรัถไทยเดิม” 2487, ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงินลงวันที่ 7 ส.ค.2487 ติดอากรสหรัถไทยเดิมราคา 10 สต. (บล็อก 6) อากรชุดนี้ใช้ในสหรัถไทยเดิมเท่านั้น เอกสารขนาด 12 ซม.x 17.5 ซม. บล็อกใหญ่ใช้บนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 46    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 40  Download Blank POST-BID
Document of “British Consulate in Siam” to “Ministry of Foreign Affairs” in 1904 (in the reign of “King Chulalongkorn”), to request permit for British subjects to journey for trading in up-country of Siam with carried guns & sword, document bearing 2 Shillings British Consular Service Revenue Stamp, cancelled by “British Consulate General Siam”, document size 17.8cm.x27.3cm. Appropriate for study of early development to used revenue stamp in Siam. Some stains, scarce. (1pc)
เอกสารของสถานกงสุลอังกฤษถึงกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 15สิงหาคม พ.ศ.2447 (ในสมัยรัชกาลที่5) เพื่อขออนุญาตให้คนในบังคับอังกฤษ เดินทางไปค้าขายในต่างจังหวัด พร้อมนำปืนและดาบติดตัวไปด้วย เอกสารติดอากรแสตมป์อังกฤษ 2 ชิลลิ่งx1 ประทับตรา British Consulate General Siam เอกสารขนาด 17.8 ซม.x 27.3ซม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาพัฒนาการของการใช้อากรแสตมป์ในสยาม มีจุดเหลืองเล็กน้อย หายาก (1pc)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 47    meaning Starting: THB 4500   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
Document -Trading Contract; 1948 bearing general revenue (fifth issue) 25st.x10 (a horizontal pair, horizontal strip of 4 & block of 4) total fee 2.50 Baht, scarce error “imperforated” on upper margin, document with some usual filling faults but does not affect the major details, document size 21.5cm. x 45cm., error used on a document is very scarce. F (1pc)
เอกสาร - สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์; 2491 สัญญาซื้อขายติดอากรแสตมป์ (ชุดห้า) 25สตางค์x10 (หนึ่งคู่แนวนอน แถวสี่ดวงแนวนอน & บล็อกสี่) รวมค่าอากร 2.50 บาท ตลก “ไม่ปรุฟัน” ที่ขอบด้านบน เอกสารขนาด 21.5 ซม.x 45 ซม. ชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร อากรแสตมป์ตลกติดบนเอกสารหายากมาก F (1pc)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 48    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  Download Blank POST-BID
Documentary Benefit 1957, 2500th Aniversary of Buddhism, 5st.x2, 10stx2., 25st.x2, 50st.x2, 1bx2., & overprinted for general benefit 25st.on 25st.x1, 50st.on 25st.x1 (thin on back), 50st.on 50st.x1, 50st.on 5st.x1 (few stain), 1b.on 1b.x1, 5b.on 10st.x1, complete set is scarce. F (16)
2491 แสตมป์การกุศลครบรอบ 2500 ปี พระพุทธศาสนา 5สต.x2 10สต.x2 25สต.x2 50สต.x2 1บ.x2& พิมพ์ทับ ก.ศ.ส. 25สต.บน25สต.x1 50สต.บน25สต.x1(หลังบาง) 50สต.บน50สต.x1 50สต.บน5สต.x1(มีจุดเหลือง) 1บ.บน1บ.x1 5บ.บน10สต.x1ครบชุดหายาก F (16)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 49    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 80  Download Blank POST-BID
Group of provisional issue of King Rama5x3, bogus or forgery stamps, officiall seal & a cover, interesting group, mixed condition, inspection recommended. (6 items)
กลุ่มแสตมป์ชุดชั่วคราวร.5x3 แสตมป์เลียนแบบ ตราผนึกไปรษณีย์และซองหนึ่งซอง เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ (6 items)

Auction Result for LOT NO:49:   unsold

more details

LOT NO: 50    meaning meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  Download Blank POST-BID
Group of various British Consular Service Revenue Stamps, period from Queen Victoria, GV, GVI, QEII, all revenue stamps used in “British Consulate in Bangkok”, some faults, interesting group. F(49)
กลุ่มอากรแสตมป์ของอังกฤษ ในรัชสมัยของพระราชินีวิคตอเรีย พระเจ้าจอร์ยที่ 5&6 พระราชินีอลิสซาเบธที่2 อากรแสตมป์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในสถานทูตอังกฤษที่กรุงเทพ บางดวงชำรุด เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ F(49)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 5400
Found 1514 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 13th December 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price