รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
 

Forthcoming Auctions:

Sale #21: Sunday 28th March, 2010
ครั้งที่ 21: อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2553
Consignments deadline: 13th February, 2010
ปิดรับสินค้า: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553

Featuring lots of rare Siamese Stamps, revenues, postal history, covers, proofs, errors, airmail, scouts, rare unique items, collections, important Asian Philatelic materials, world wide collections, prints, old documents, ancient money, gold & silver bullets of Sukhothai-Rattanakosin, rare coins from Dvaravati period, Srivichai Empire, Eae-Pea, pig-mounth, Tok, Kakim, opium weights, early casino’s tokens in ceramics & brass, rare gold coins of Rama IV-IX, rare medals, royal decorations and superb banknotes selection from all period including lucky numbers & errors.

Our Private Treaty Sale section will regularly feature rare, uniques and valuable medal winning collections of all sectors, investment opportunities. Consignments are welcomed all year round, conditions negotiable.

BUY - SELL - PRIVATE TREATY - CONSIGNMENTS - AUCTION

Best results achived only by the hand of professionals who know where the buyers are.

Call for FREE Appraisals, Valuations & Consultations: All deals will be treated as “ strictly confidential” Put the trust on professionals, we will put more values in your collections.

ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา และประเมินราคา ฟรีและจะเป็นความลับระหว่างท่านและทางบริษัทฯเท่านั้น ไม่ว่าจะมีการตกลงกันได้หรือไม่ก็ตามวางใจในมืออาชีพเท่านั้น ที่จะทำให้ คอลเลคชั่นของท่านมีค่ามากกว่าที่ท่านคิด

Eur-Seree Collecting Co., Ltd.
1256/8 Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Tel: +66 2 243-1789  Fax: +66 2 243-4764 & +66 2 669-2043 
Website: www.eurseree.com e-mail: auction@eurseree.com

Meet us in Major International Events:

* PHILA-NUMIS Bangkok 09 - The Narai Hotel Bangkok, 10th-13th Dec., 2009 (Auction #20 13th Dec. 2009)
* NYINC 2010 - New York International Numismatic Convention - 2nd-12th, Jan 2010
*

PHILA-NUMIS Bangkok 10 - The Narai Hotel Bangkok, 25th-28th March 2010 (Auction #21 28th March 2010)

* LONDON 2010 - The London 2010 International Stamp Exhibition, 8th-15th May 2010
* Bangkok 2010 - 25th Asian International Stamp Exhibition, 4th-12th August 2010
* Portugal 2010 - World Philatelic Exhibition, 1st-10th October 2010
 

**Meeting arrangement during above events

please email auction@eurseree.com or call

Mr.Vitoon Eurtivong +6681 8135642 **